රාවණ ලංකාපුරය ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ටතම රාජ්‍යය බවට පත්කර පරම අවිහිංසාවාදය පතුරවමින් මෙතෙක් කිසිවකට සමකළ නොහැකිවූ අධිතාක්ෂණික මෙවලම් නිෂ්පාදනය කරමින්, නොයෙකුත් විද්‍යාවන් පිළිබඳ පොතපත ලියමින් රාජ්‍ය පාලනය ගෙන ගිය බව හෙළ ඉතිහාසයේ සඳහන්ය.

හෙළ වංශය

ආරම්භක වැඩසටහනේ සිට පිළිවෙලට
  • 2013 වර්ෂය


නවතම වැඩසටහන මුලට
2014 වර්ෂය

2013 වර්ෂය


අදහස්
1

වෙනත්

Koggala Nilame කොග්ගල නිළමේ